Nyereményjáték szabályzat

 Az aktuális játék részleteit az Adutours Facebook oldalán olvashatják.

 

Adutours Utazási Iroda szabályzat

1. Az Adutours Utazási Iroda játékán való részvétel ingyenes. A résztvevők a nyereményjátékban feltett kérdés megválaszolása után automatikusan jelentkeztek a nyereményjátékra.

2. A játékot az Adutours Utazási Iroda Facebook oldal üzemeltetője az Adutours Utazási Kft. végzi. A nyereményt a cég ajánlja fel.

3. A nyereményjáték részvételi feltételei: A nyereményjátékban részt vehet - minden, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy - aki a nyereményjáték időtartama alatt az Adutours Utazási Iroda oldalon helyesen válaszol vagy eleget tesz a játékban meghirdetett kérésnek.

4. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai, a nyereményjátékban részt vevő termékeket forgalmazó üzletek tulajdonosai, üzemeltetői, alkalmazottjai, a nyereményjáték szervezésében közreműködő ügynökségek alkalmazottai és mindezek hozzátartozói, közeli hozzátartozói.

5. A játék menete: A Játékos az adott kérdések helyes megválaszolásával jelentkezik a sorsolásra. A HELYESEN válaszolók közül a nyertes kisorsolása véletlenszerűen (random.org alkalmazással) történik a játék során megadott időpontban.

6. A nyertes egy új Facebook posztban kerül értesítésre. Amennyiben az eredményhirdetéstől számított 48 órán belül nem jelentkezik nyereményéért, nyeremény igénye elévül.

7. A nyeremény készpénzre nem váltható.

8. A megnyert nyereményt postái úton küldjük ki nyertesünknek 3 munkanapon belül, vagy személyesen átvehető az Adutours Utazási Irodában (1074 Budapest, Hársfa utca 2.)

9. A játékosok adatait bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki.

10. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány-és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem az Adutours Utazási Kft. részére történik.

11. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

12. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (1) obszcén szavakat tartalmaznak, (2) szexuális tartalmúak, (3) sértik a jó ízlést, (4) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (5) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (6) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (7) reklám értékűek, (8) a Szervező jó hírnevét sértik, (9) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (10) jogsértőek. A Játékos által megírt tartalomért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Játékos által megírt tartalomért kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos kommentjét a Weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja.